De Spinal Mouse ® is een modern meetinstrument voor analyse van de stand en beweeglijkheid van uw wervelkolom, evenals de wervelsegmenten onderling. De meting vindt plaats langs elektromechanische weg en is hierdoor niet belastend.

Spinal Mouse
De Werking van de Spinal Mouse ® is snel, eenvoudig en betrouwbaar. De metingen worden uitgevoerd door het draadloze apparaat langs de wervelkolom te laten rollen. De metingen worden verzameld en verwerkt op de computer.

Grafische voorstelling
Spinal Mouse ®-software visualiseert de stand en het bewegen van de wervelkolom en de wervels onderling, evenals de storing in het bewegend functioneren . De verzamelde gegevens van de patiënt worden vergeleken met normatieve gegevens en direct omgezet naar grafische voorstellingen van de wervelkolom. De resultaten kunnen direct worden bekeken. Elke rapportage wordt opgeslagen en kan worden afgedrukt.

Spinal Mouse bestaat ongeveer 12 jaar en komt uit Zwitserland. In Europa wordt er op dit moment in ongeveer 2500 praktijken met de de Spinal Mouse gewerkt en in Nederland zijn er ongeveer 200 praktijken die gebruik maken van de meetuitslagen van de Spinal Mouse. 

Het is bijzonder lastig om bij een lichamelijk onderzoek van de wervelkolom ieder wervelgewricht tegelijk op bewegingsuitslag te onderzoeken. De wervelkolom is een keten van gewrichten. Om op ieder niveau van deze keten een bewegingsuitslag vaststellen is zonder meetinstrument niet mogelijk. De Spinal Mouse is een bijzonder meetinstrument dat voor ons digitaal de bewegingsuitslagen in kaart brengt. We krijgen daardoor een heel betrouwbaar overzicht van elke bewegingsbeperking in de wervelkolom. Dit is af te lezen in een heel overzichtelijke grafiek. 

We kunnen aan de hand van de verkregen meetuitslagen heel nauwkeurig behandelen. De behandeling in combinatie met de Spinal Mouse is heel sterk omdat je, naast de uitkomsten van het lichamelijk onderzoek, uit de meetresultaten van de Spinal Mouse kunt aflezen welke wervelniveaus beperkt zijn of juist teveel bewegen. Vervolgens kunnen we de juiste niveua’s manipuleren, mobiliseren of trainen.

Vooraf aan de behandeling wordt met de Spinal Mouse de wervelkolom in kaart gebracht en analyseren we de aanwezige beperkingen. Hierna kunnen we starten met de behandeling. Na meerdere behandelingen meten we opnieuw de wervelkolom met de Spinal Mouse en kijken we naar de veranderingen die hebben plaats gevonden. Aan het eind van de reeks behandelingen meten we een laatste maal om het resultaat vast te stellen. Uiteraard staat U centraal tijdens de behandeling en is uw beleving van de rugklacht het belangrijkst.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 024-675 18 04 of ons mailadres info@dehofstedebeuningen.nl.
Wilt u zich inschrijven dan kan dat ook via ons online inschrijfformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.