Zitting fysiotherapie  € 31,-
Lange zitting fysiotherapie (complexe en/of meervoudige hulpvragen)  € 41,-
Manuele therapie  € 41,-
Bekkenfysiotherapie  € 41,-
Oedeemtherapie  € 41,-
Screening (voorafgaand aan directe toegankelijkheid fysiotherapie)  € 14,50
Intake en onderzoek fysiotherapie  € 31,-
Consult fysiotherapeutisch onderzoek  € 55,-
Bedrijfsfysiotherapie (per uur)  € 95,- (excl. BTW)
Toeslag aan huis behandeling  € 13,25
Instellingentoeslag  € 10,-
Telefonische zitting  € 10,-
Niet nagekomen afspraak/niet tijdig afgezegd  100% geldend tarief
Korte rapportage  € 35,-
Complexe rapportage  € 85,-
Verbruiksartikelen Kostprijs

 

Particuliere nota’s worden na de 2e herinnering uit handen gegeven bij Medicas Incassobureau. Voorwaarden en werkwijze van deze incasso zijn opvraagbaar.