Veel gestelde vragen

Hoe kan ik mij aanmelden?
U kunt zich aanmelden bij onze praktijk op eigen initiatief (directe toegankelijkheid fysiotherapie) of via een verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist. Aanmelden kan telefonisch of via het formulier op onze website, maar ook aan de balie. De praktijk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00-17.00 uur

Wat kan ik verwachten tijdens de (eerste) afspraak?
U neemt plaats in onze wachtkamer en u wordt door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele (persoons)gegevens en vraagt naar uw gezondheidsprobleem, dit wordt verwerkt in het behandeldossier. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan wordt met u besproken. Als hier tijd voor is wordt er gestart met de behandeling. De afspraak duurt 45-50 minuten.

Vanaf de tweede afspraak wordt uw klacht behandeld. De duur van een behandeling is 25 minuten.

Wij proberen u in te plannen bij een collega die gespecialiseerd is in uw klachten. Wij verwijzen om deze reden eventueel intern naar elkaar door. Bij ziekte of afwezigheid van een therapeut kan het voorkomen dat u door een collega behandeld wordt.

Uiteraard streven wij er naar om de behandelingen op tijd te laten verlopen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat u moet wachten. Wij hopen op uw begrip.

Hoe kan ik een afspraak annuleren of verzetten?
Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur van te voren de afspraak af te zeggen. Deze zal dan niet in rekening worden gebracht. U kunt zich, bij voorkeur, telefonisch afmelden, maar dit kan ook via e-mail.

Wat zijn de kosten van een behandeling (zorgverzekering)?
Bij uw aanmelding zullen wij uw verzekeringsgegevens en bsn-nummer ophalen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te achterhalen voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent en hoeveel u vergoed krijgt. Indien bij wijzigingen of onvolledige informatie de betaling niet gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekering, dan zijn wij genoodzaakt de nota aan u persoonlijk te zenden. U dient dan zelf voor betaling zorg te dragen. U kunt hier klikken voor onze tarievenlijst.

Hoe wordt er omgegaan met mijn gegevens?
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Verder werken wij volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (W.G.B.O.). Mocht u hierover vragen hebben dan verwijzen wij u naar een van onze medewerkers.

Waar kan ik parkeren?
Wanneer u onze locatie Wilhelminalaan 88 bezoekt dan kunt u aan de zijkant en achter het pand parkeren. Parkeert u alstublieft in de daarvoor bestemde parkeervakken. Voor onze locatie Wilhelminalaan 43 kunt u parkeren op het parkeerterrein bij het winkelcentrum. Deze locatie is gevestigd in het “oude postkantoor”, vanaf de parkeerplaats kunt u het hek door bij de oranje brievenbus.

Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
Heeft u vragen over de behandeling of onze praktijk, aarzelt u dan niet om deze te stellen aan onze medewerkers. Zij zullen er alles aan doen om uw behandeling optimaal te laten verlopen. Heeft u een opmerking over een van onze therapeuten dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de directie; vraagt u dan naar Maurice Kuijpers. U kunt eventueel ook ons klachtenformulier gebruiken.

Om de behandelingen en/of trainingen prettig te laten verlopen vragen wij u verder nog aandacht voor het volgende:

Wij gaan er van uit dat iedereen zich volgens de algemene normen en waarden gedraagt binnen onze praktijk. De directie behoudt zich het recht voor om cliënten die zich hier niet aan houden te weigeren. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal/beschadigingen van uw persoonlijke eigendommen. Laat geen waardevolle zaken onbeheerd achter in de garderobe, oefenzaal of behandelruimte.

Roken is in de gehele praktijk verboden.
Uw kinderen zijn welkom tijdens de behandeling, maar ze mogen niet met of op de apparatuur spelen. Indien er geen fysiotherapeut in de oefenzaal aanwezig is, verzoeken wij u te wachten met het starten van uw programma. U dient de oefenzaal met schone schoenen te betreden. Bij intensieve trainingen verzoeken wij u een handdoek mee te brengen.

Scroll naar boven