Annemarie van der Wal
Annemarie van der Wal

De orofaciaal therapeut is een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van gezondheidsproblemen in het hoofd- en halsgebied en het kauwstelsel. In de volksmond staat het vaak bekend als “kaakfysiotherapeut”. Naast hoofdpijn komen ook klachten als duizeligheid, oorsuizen en kaakpijn vaak voor in de praktijk van de orofaciale fysiotherapeut. Ook komen deze klachten vaak gecombineerd voor aangezien ze vaak in relatie staan met elkaar.

De orofaciaal fysiotherapeut is tevens uitgebreid geschoold in tandheelkundige aspecten op het gebied van kauwspieren en het kaakgewricht, specifieke zenuwaandoeningen en kanker in het hoofd/halsgebied. Zo bestaat er bijvoorbeeld mimetherapie om mensen met een aangezichtsverlamming te behandelen.

Hoofdpijn is een veel voorkomende klacht in de huisartsenpraktijk. Veel mensen hebben jarenlang hoofdpijn zonder dat er een duidelijke diagnose wordt gesteld. Dit komt omdat er vaak meerdere vormen van hoofdpijn aanwezig zijn en er daarnaast nog veel te onderzoeken valt op dit gebied. Als behandeling wordt veelal medicatie voorgeschreven die wel gedeeltelijk effectief is, maar ook weer de nodige bijwerkingen kan hebben. Bovendien wordt de oorzaak van de hoofdpijn niet aangepakt. Factoren die kunnen zorgen dat de hoofdpijn terug blijft komen of blijft bestaan kunnen onder andere zijn: een verkeerde houding, een verkeerde aansturing van de spieren vanuit de nek, een bewegingsbeperking in de nek, gespannen nek of kaakspieren en tandenknarsen. Deze zogenoemde “onderhoudende factoren” zijn door middel van oefeningen, manuele behandeltechnieken en adviezen te beïnvloeden.

Een orofaciaal therapeut is direct toegankelijk, dit wil zeggen dat er zonder verwijzing van een (huis)arts een afspraak gemaakt kan worden.

Met onderstaande klachten kunt u bijvoorbeeld bij de orofaciaal fysiotherapeut terecht:

  • Kaakklachten
  • Klemmen van de kaak en tandenknarsen
  • Pijn in het gelaat, kaak of hoofd
  • Aangezichtsverlamming
  • Hoofdpijnklachten
  • Gevolgen van ongelukken en botbreuken, kanker, reuma en andere ziektebeelden met klachten in het hoofd-halsgebied
  • Klachten in het hoofd-halsgebied die te maken hebben met spanningsfactoren

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 024-675 18 04 of ons mailadres info@dehofstedebeuningen.nl.
Wilt u zich inschrijven dan kan dat ook via ons online inschrijfformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.