Nicole van Benthum
Nicole van Benthum

Fysiotherapie bij neurologische aandoeningen zoals een beroerte, MS of Parkinson richt zich op het opnieuw leren van verloren gegane functies en om functieverlies of achteruitgang te voorkomen. Bij neurologische aandoeningen kunnen problemen voorkomen zoals krachtsverlies, spasticiteit, coördinatiestoornissen, verlammingen, evenwichtsstoornissen, spierverkortingen, gewrichtsverstijvingen, gevoelsstoornissen en concentratiestoornissen.

Soms is er ook sprake van gedragsveranderingen en begripsstoornissen die het bewegen bemoeilijken.

De fysiotherapeut zal afhankelijk van de hulpvraag en haar onderzoek bepalen waar het accent van de behandeling komt te liggen zodat u uw dagelijks leven weer op kunt pakken of voortzetten binnen uw nieuwe grenzen en mogelijkheden.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 024-675 18 04 of ons mailadres info@dehofstedebeuningen.nl.
Wilt u zich inschrijven dan kan dat ook via ons online inschrijfformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.