Bedrijfszorg

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 024 – 675 18 04
of ons mailadres info@dehofstedebeuningen.nl

Samen werken aan gezond werk!

De vitaliteit van een bedrijf of organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de werknemers. Gezonde werknemers werken met plezier en zijn productiever. Fysieke gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren. Om andere factoren van arbeid te beoordelen zoals veiligheid, hygiene en medische toetsing werken wij samen met Absent-Arbo.

Veel gezondheidsklachten ontstaan door een te grote of eenzijdige fysieke belasting. Denk bijvoorbeeld aan rug- en nekklachten of RSI. Gezondheidsproblemen van het houdings- en bewegingsapparaat vormen de belangrijkste oorzaak van langdurig ziekteverzuim en leiden soms zelfs tot arbeidsongeschiktheid.

Gezonde medewerkers, minder uitval

Uitval, een hoog ziekteverzuim of dit juist voorkomen? Met een goede inrichting van de werkplek en een optimale fysieke belasting van de werknemers zijn veel klachten te voorkomen. Als bedrijfsfysiotherapeuten helpen wij graag met het in kaart brengen van de organisatie, de inhoudelijke belasting van het werk en de werkprocessen. Daarnaast bieden wij aanvullend inzicht in de belastbaarheid van de werknemers zodat tijdig (preventieve) maatregelen kunnen worden genomen. Bedrijfsfysiotherapie geeft op een praktische en doeltreffende wijze invulling aan datgene wat nodig is om de fysieke arbeidsomstandigheden te optimaliseren en het ziekteverzuim door klachten te minimaliseren. Een vitale werknemer, in een gezonde werkomgeving, bevordert de arbeidsparticipatie en de arbeidsproductiviteit.

De Hofstede bedrijfsfysiotherapie beschikt over een modern ingericht trainingscentrum. Wij werken zelfstandig, maar we zijn tevens aangesloten bij Fysergo.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn:

  • gezondheidsproblemen definiëren
  • werkplekonderzoeken uitvoeren
  • adviseren over (individuele) preventieve maatregelen
  • adviseren bij het ontwerpen en (her-)inrichten van de werkplek
  • adviseren over maatregelen om overbelasting te voorkomen
  • begeleiden van werknemers die overbelast zijn of dreigen te raken
  • begeleiden werknemers bij reïntegratie
  • behandelen van medewerkers
  • trainen en oefenen met medewerkers
Scroll naar boven